Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ważny komunikat: Chemiczne odchwaszczanie torów linii LHS

PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu - Sekcja Drogowa Wola Baranowska informuje, że w dniach 13, 14 i 15 maja 2020 na linii kolejowej szerokotorowej LHS na odcinku Niekrasów - Staszów i Staszów - Grzybów planowane jest przeprowadzenie chemicznego odchwaszczania torów kolejowych. Zabieg będzie polegał na opryskiwaniu torowiska (szerokość 5 mb) przy użyciu opryskiwacza spalinowego. Użyty do celu zostanie środek chemiczny Kosmik 360 SL.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zaniechanie prac polowych na terenach przyległych do torowiska, a także zaniechanie wypasu zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska w okresie karencji zastosowanego środka.


12-05-2020, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.