Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wiązownica Kolonia

Wieś położona w powiecie staszowskim w gminie Staszów. Miejscowość należy do parafii Św. Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii. W latach 1867-1954 w granicach administracyjnych gminy Osiek. W granicach obecnej gminy Staszów od 1 stycznia 1973 roku.
W Wiązownicy Kolonii znajduję się kościół z 1884 roku wniesiony na miejsce drewnianego kościoła z drugiej połowy XV wieku, który spłonął w 1820 roku. W czasie zaborów dobra królewskie przejął zaborca. Wiązownicę w 1835 roku otrzymał carski generał Wasilij Pogodin. Generał Pogodin w rozległym majątku wybudował pałac, a także urządził gospodarstwo z prawdziwego zdarzenia, wspomagał też budowę Kościoła. Pogodin był również senatorem Sejmu Królestwa Polskiego. Zmarł w 1863r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wiązownicy. Spadkobierczynią majątku została córka Aleksandra, która wyszła za mąż za wysokiego urzędnika carskiej administracji Aleksandra Pietrowa. W rękach rodziny Pietrow majątek był do 1918r. Po odzyskaniu niepodległości Wiązownica została rozparcelowana.
Po II wojnie pałac nadal służył lokalnej administracji. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku o odzyskanie pałacu i parku starają się potomkowie dawnych właścicieli. Obecnie pałac jest własnością Aleksandra Pietrowa. W pobliżu pałacu znajduje się 400 letni dąb szypułkowy będący pomnikiem przyrody.
Wiązownica – opis w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. W dokumentach z 1887 roku Wezownice, z XV wieku Wyazownica, 1857 Wiezownicza, wieś i folwark oraz młyn nad rzeką Koprzywianka. Posiada murowany kościół parafiany, 123 domy i 878 mieszkańców. W 1827 roku było tu 88 domów i 483 mieszkańców. Wieś nazywana była Więzownicą. Wymieniona ona była w liczbie wsi nadanych klasztorowi w Zawichoście. Długosz podaje, że wieś ta niewiadomo kiedy i w jaki sposób utraconą została przez klasztor. W połowie XV wieku Wiązownica była wsią królewską posiadała drewniany kościół pod wezwaniem świętego Michała Archana. We wsi było 45 łanów, 2 karczmy, zagrodnik, sołtystwa, z tych ról dziesięcinę dawano w połowie biskupowi krakowskiemu, a drugą połowę kościołowi w Koniemłotach. Nad rzeką stały dwa młyny. W 1578 wieś królewska ma 34 osady. Kościół parafialny erekcji nie znanej. Obecnie murowany wzniesiony został w osadzie Dzięki.
Na koniec 1999 roku w Wiązownicy Kolonii mieszkało 561 osób, w 2006 mieszkało 516 osób, w 2012 roku mieszkało 461 osób, a na koniec 2015 roku mieszkało 454 osoby.

04-11-2016, Michał Mróz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.