Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wymyśl logo. Nagrody czekają!

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zaprasza do udziału w konkursie na projekt graficzny logotypu, dotyczącego konsultacji społecznych w zakresie zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów.

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół z terenu gminy Staszów. Projekt graficzny logotypu powinien jednoznacznie kojarzyć się z gminą i jej zasobami historycznymi, przyrodniczo – krajobrazowymi i kulturowymi oraz infrastrukturalnymi. Będzie on służyć wyłącznie do procesu konsultacji dokumentów planistycznych obejmujących opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół z terenu gminy Staszów.
Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 27.07.2020 r. Prace konkursowe prosimy wysyłać na adres promocja@staszow.pl z dopiskiem "Konkurs na logo konsultacji". W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, i III miejsca.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i gminy Staszów, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31.07.2020 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Staszów (www.staszow.pl), i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osobami do kontaktu w sprawach konkursu są: dr Ewa Kondek Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, telefon 15 864 83 05 oraz Ireneusz Adwent, tel. 15 864 83 43.


22-07-2020, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.