Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

X SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

30 maja odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podjęli pięć uchwał. Burmistrz Leszek Kopeć przedstawił także Raport o Stanie Miasta i Gminy Staszów za rok 2018.

X sesja rozpoczęła się od uroczystego przekazania nagród dla Policji z przeznaczeniem dla dzieci i kierowców, które zostały zakupione z funduszu kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł” oraz „Postaw na rodzinę”. Gadżety będą rozdawane podczas akcji profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem, prowadzonych przez staszowską policję. – Pragniemy wspólnie uczyć, informować i edukować zarówno dzieci oraz młodzież w szkołach, jak i kierowców. Chcemy, byśmy wszyscy czuli się bezpiecznie. Wiem, że ta edukacja przyniesie wymierne efekty – mówił Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów. Podarunki na ręce Leszka Dębowskiego, komendanta Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, wręczali burmistrz Leszek Kopeć, Ewa Kondek, zastępca burmistrza oraz Danuta Batóg, koordynator kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz główny specjalista ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. - Bardzo dziękujemy za pomoc. Prowadzimy liczne akcje profilaktyczne, konkursy, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Z pewnością te prezenty bardzo nam się przydadzą i mogę zapewnić, że zostaną spożytkowane w sposób właściwy - mówił komendant.

Podczas właściwej części sesji radni wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029. Między innymi zwiększono dochody budżetu związane z pozyskaniem dotacji w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Przeznaczone one zostaną na remonty drogi ul. Zagonie w Kurozwękach oraz mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117. Dochody zostały również zwiększone w związku z dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek z przeznaczeniem na termomodernizację budynków OSP w Niemścicach, Koniemłotach i Łukawicy – łącznie w kwocie ponad 177 tys. zł. Radni uchwałą wyrazili także zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych w Wiśniowej oraz w Staszowie. Nieruchomości te zostały zajęte pod drogi gminne.

Po podjęciu wszystkich uchwał burmistrz Leszek Kopeć przedstawił Raport o stanie Gminy za rok 2018. W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, od tego roku gminy mają obowiązek rokrocznie przedstawiać raport o działalności burmistrza i gminy. Włodarz omówił pokrótce wszystkie aspekty opisane w raporcie i przedstawił zebranym zawartość dokumentu. Pełna treść Raportu dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej, TUTAJ .


03-06-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.