Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

24 lipca 2019 odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie radni podjęli dziewięć uchwał.

Podczas XIII Sesji RM wprowadzono zmiany w budżecie miasta i gminy Staszów na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029. Radni głosowali także nad uchwałą w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości”. Poprzez tę uchwałę o charakterze intencyjnym, radni wyrazili zgodę na podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner prywatny Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości miałby sfinansować, zaprojektować, wybudować, utrzymać i zarządzać infrastrukturą oraz prowadzić SCP. Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości, które powstanie w Staszowie, będzie miało za zadanie tworzyć dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, między innymi poprzez udostępnianie nowoczesnej powierzchni biurowo-technicznej i magazynowej, czy tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.

Podczas sesji RM ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Staszów oraz określono granice obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. Radni miejscy podczas sesji wyrazili także zgody na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Sprzedaż dotyczy nieruchomości położonych w Staszowie oraz Krzywołęczy.

Zmieniono także uchwałę Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie. W celu zapewnienia sprawności obsługi pasażerów korzystających z usług przewoźników na trasach obsługiwanych na terenie miasta i gminy Staszów oraz dowozu dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych z terenu gminy Staszów, zwiększono ilość przystanków w naszej gminie. Na terenie miasta i gminy Staszów na dzień dzisiejszy funkcjonuje 248 przystanków.


29-07-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.