Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

23 października odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie radni miejscy podjęli projekty jedenastu uchwał. Podczas sesji wręczono również nagrody ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Gmina Staszów po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskich kampanii profilaktycznych „Postaw na rodzinę” oraz „Zachowaj trzeźwy umysł”. W tegorocznej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wzięło udział ponad 1,5 tysiąca uczniów z terenu gminy Staszów. - Tradycją kampanii ZTU jest nie tylko edukowanie młodzieży, ale także ciekawe konkursy, w których coraz liczniej biorą udział nasi uczniowie i wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego, tym samym zdobywając cenne nagrody – mówiła Danuta Batóg, koordynator projektu. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, jako organizator kampanii ZTU, w konkursie plastyczno-literackim „Ja za 20 lat” przyznało nagrody dla 8 uczniów z naszej gminy. Podczas Sesji wręczono nagrody książkowe od organizatorów oraz od Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zarówno dla uczniów, jak i 12 koordynatorów projektu ze szkół gminy Staszów oraz Placówek Wsparcia Dziennego „Jutrzenka”. Gmina Staszów za zaangażowanie w realizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” otrzymała certyfikat w dowód uznania za promocję nowoczesnej profilaktyki oraz propagowanie edukacji, sportu i samorozwoju wśród dzieci i młodzieży, jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych i sięgania po substancje psychoaktywne.

Podczas XVI sesji radni wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029. Stwierdzono również wybór Anny Majczak i Zygmunta Rożka na ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2020 – 2023. Natomiast ławnikiem do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, IV Wydziału Pracy na kadencję 2020 – 2023 został Michał Roman Kłosiński. Zmieniono również uchwałę Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Staszów.

Podczas tej sesji radni miejscy zdecydowali poprzez podjęcie uchwały nadać rondu w Staszowie, położonemu na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z obwodnicą wojewódzką, nazwę „Rondo Siarkopolu Grzybów”. Nazwę zyskało także rondo położone w Oględowie. Radni uchwałą nadali mu nazwę „Rondo im. ppłk. Mieczysława Baczkowskiego”.

Podjęto także uchwałę w sprawie utraty mocy uchwały nr LXVII/543/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej, przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność gminy Staszów osobom, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r., poz. 2369). Przyznano również pierwszeństwo w nabywaniu budynków użytkowych, tj. garaży, ich najemcom oraz wyrażono zgodę na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania.

Poprzez podjęcie uchwały radni wyrazili także zgodę na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Staszowie na osiedlu „Oględowska”, przy ulicy Henryka Sienkiewicza, przylegającej do działki wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości, w celu poprawy jej zagospodarowania. Podjęto także uchwałę dotyczącą zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Grzybowie, stanowiącej własność gminy Staszów, na nieruchomości położonej w Grzybowie, będące własnościami osób fizycznych. W konsekwencji podjęcia uchwały, zmieni się przebieg drogi, ale nie zmieni się jej funkcjonalność. Z wnioskiem o zamianę działek zwrócili się właściciele nieruchomości położonych w Grzybowie. Po dokonaniu zmiany przebieg drogi będzie korzystniejszy zarówno dla użytkowników drogi, jak i wnioskodawców.



29-10-2019, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.