Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

12 marca, odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie radni miejscy podjęli projekty 14 uchwał. Podczas sesji zajęto się między innymi ustaleniem stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sesja rady miejskiej rozpoczęła się od uhonorowania pracy sołtysów z okazji ich święta. Dzień Sołtysa przypada na 11 marca i ma na celu okazanie wdzięczności sołtysom za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Sołtysi z terenu gminy Staszów zostali zaproszeni na XXII Sesję Rady Miejskiej, aby odebrać życzenia, listy gratulacyjne oraz upominki od burmistrza miasta i gminy Staszów, Leszka Kopcia, zastępcy burmistrza, dr Ewy Kondek oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie, Ireneusza Kwiecjasza.

Podczas właściwej części sesji, uchwałą wprowadzono metodę ustalenia opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalono stawki takiej opłaty oraz ustalono stawkę opłaty podwyższonej. Zmiana stawek związana jest ze wzrostem kosztów ponoszonych przez gminę Staszów na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów, który obejmuje m.in. koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz edukacji ekologicznej dla mieszkańców.

W przypadku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie wiejskim gminy Staszów (35 sołectw) ustala się stawkę:

  • 17 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych,

  • 51 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane selektywnie

W przypadku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Staszowa ustala się stawkę:

  • 21 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są segregowane,

  • 63 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane selektywnie

Radni Rady Miejskiej uchwalili także zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów. Między innymi zwiększono dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 48 000,00 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 274 000,00 zł. Zmieniono również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031. Podczas XXII sesji Rady Miejskiej podjęto również uchwały w sprawach: ustalenia cennika usług na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie, uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Staszów, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2020 oraz przyjęto sprawozdania z działalności stałych i doraźnej Komisji Rady Miejskiej.

Podczas sesji wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej oraz na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej na osiedlu Oględowska przy ul. H. Sienkiewicza w Staszowie.


18-03-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.