Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

14 lipca 2020 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Staszów, odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podjęli dziewięć uchwał.

Radni miejscy wprowadzili zmiany w budżecie miasta i gminy Staszów na 2020 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i gminy Staszów na lata 2020-2031. Określono średnią cenę jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2020/2021. Według określonych stawek rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskają zwrot kosztu dowozu dzieci do placówek oświatowych, odpowiednio: 4,22 zł za litr dla oleju napędowego, 4,27 zł za litr dla benzyny i 1,99 zł za litr dla gazu płynnego. Wyrażono także zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych podlegających dopłacie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej relacji Staszów – Golejów (szpital) – Grzybów (Huta Szkła) oraz Staszów – Wiązownica-Kolonia (przez Smerdyna Opalina).

Podczas wtorkowej sesji wyrażono zgodę na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Staszowie na osiedlu „Oględowska”, na rzecz właścicielki działki sąsiedniej. Wyrażono także zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej w Wiązownicy-Kolonii. Do gminnego zasobu nieruchomości włączono nieruchomość, która została zajęta pod drogę gminną. Radni poprzez podjęcie uchwały ustanowili także służebność gruntową przechodu i przejazdu przez działkę stanowiącą własność gminy Staszów, położoną w Staszowie, na rzecz właścicieli nowo powstałych działek do drogi publicznej. Było to konieczne w celu umożliwienia mieszkańcom dojścia i dojazdu do swoich działek.

Radni również zmienili uchwałę nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie. Zmieniono także uchwałę nr XIX/207/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok.15-07-2020, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.