Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

O G Ł O S Z E N I E


W dniu 13 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 11:30 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 4 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów – 318/21.
5. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie

( - ) Ireneusz Kwiecjasz


12-01-2021, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.