Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zdobądź nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami osoby z terenu województwa świętokrzyskiego długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat. Projekt obejmuje również byłych Uczestników Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.


Wsparcie w ramach projektu:

• Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (4 godz. zegarowe/os.)

• Poradnictwo zawodowe (4 godz. zegarowe na osobę)

• Szkolenie zawodowe (szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi pozyskane kwalifikacje)

• 4-miesięczne staże

• pośrednictwo pracy


Szkolenia w ramach projektu:

1. "Kucharz z elementami HACCP" (160 h.)

2. "Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie" (160h.)

3. "Sprzedawca - kasjer" (160h.)


W ramach projektu gwarantujemy:

• stypendium szkoleniowe,

• stypendium stażowe,

• zwrot kosztów dojazdu,

• materiały szkoleniowe,

• catering.


Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

• są osobami powyżej 29 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 lat),

• zamieszkują województwo świętokrzyskie,

• są osobami długotrwale bezrobotnymi.


REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 1 SIERPNIA

Biuro projektu czynne jest w poniedziałki, wtorki i środy, w godzinach od 9.00 do 15.30.

Więcej informacji na stronie www.sceir.pl lub w Biurze Projektu: tel. 41 364 22 19

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu "Aktywność zawodowa drogą do sukcesu". Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


30-07-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.