Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Aplikuj do Młodzieżowej Rady KlimatycznejTrwa nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska.

Do udziału w naborze zapraszamy młodych ludzi, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski.

Jeśli chcesz angażować się w skierowane do dzieci i młodzieży działania edukacyjne z obszaru objętego działalnością Ministerstwa Klimatu i Środowiska, analizować projekty, programy i dokumenty, a także przedstawiać swoje opinie i propozycje - koniecznie aplikuj!

Do zadań Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie:
- wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
- kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
- podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej w kwestii klimatu, energii i środowiska.

Aby wziąć udział w naborze, wystarczy do 30 czerwca wysłać wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska drugiej kadencji na adres poczty elektronicznej: nabor.mrk@klimat.gov.pl.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/MRK

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin naboru do Młodzieżowej Rady Klimatycznej drugiej kadencji w załącznikach poniżej.


15-06-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.