Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
lub w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi pod warunkiem posiadania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków (wpisu do CEEB dokonuje Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, pok. nr 15).
- dodatek wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3) 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4) 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. i wypłacany będzie w dwóch ratach:

I rata - w terminie do 31.03.2022r,
II rata - w terminie do 02.12.2022r.

Aby otrzymać wypłatę I transzy w miesiącu marcu 2022r. należy złożyć wniosek do 31.01.2022r.

Osoby, które złożą wniosek o wypłatę dodatku osłonowego po 31.01.2022r. nie tracą prawa do dodatku, natomiast wypłata nastąpi niezwłocznie po jego przyznaniu nie później niż do 02.12.2022r.

Termin składania wniosków upływa 31.10.2022r.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 10.01.2022r.
w następujący sposób:
* w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie ul. Wschodnia 13 pokojach nr 8 oraz nr 10
na parterze lub wrzucić do urny podawczej na korytarzu siedziby OPS ,
* w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w pokoju nr 15 (na parterze),
* wysłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów,
* wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników OPS w Staszowie pod numerami telefonu:

513-292-576 lub 15-864-32-63 ( wewnętrzny 220);
a także przez pracowników UMIG w Staszowie pod numerem telefonu: 15-864-83-72.

INFOLINIA w sprawie dodatku osłonowego: 22 369 14 44 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, które publikujemy w załączniku.10-01-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.