Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dostępny samorząd – granty


Gmina Staszów otrzymała grant na realizację projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie” finansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość otrzymanego grantu wynosi 45 506,85 PLN.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest likwidacja barier architektonicznych jako zapewnienie dostępności w budynku użyteczności publicznej dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności.

W ramach projektu zostanie przeprowadzone „Doradztwo w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia dostępności” oraz zakup „Pętli indukcyjnej”, która znacząco poprawi zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Dzięki pętli indukcyjnej wzrośnie komfort słyszenia oraz jakość odbieranego przez aparat słuchowy dźwięku. Pętla indukcyjna będzie umiejscowiona w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. „Plan tyflograficzny” to mapa budynku, która wykonana jest na tablicy z tworzywa w technologii łączącej czarny druk, opisy w alfabecie Braille’a z oznaczeniami wypukłymi ścieżek dotykowych. Plan tylograficzny w miejscu takim jak urząd jest wręcz niezbędny i dostosowawczy dla osób z problemami wzroku oraz z problemami poznawczymi. Ponadto wdrożenie stron internetowych w celu wymagania pod kątem dostępności standardów WCAG 2.1. Strony zostaną wdrożone m.in. w jednostkach organizacyjnych tj. w jedenastu szkołach podstawowych oraz w czterech przedszkolach na terenie gminy Staszów.

13-12-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.