Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

Koniec grudnia to okres sprzyjający podsumowaniom i ocenom. To odpowiedni moment na spojrzenie wstecz i zastanowienie się nad stopniem realizacji celów, które sobie postawiliśmy. To również dobry czas na prezentację działań młodych radnych.

Młodzieżowi radni od początku swojej kadencji, która rozpoczęła się w 2021r., otwarci byli na współpracę z władzami Miasta i Gminy Staszów, rozwój osobisty oraz uczenie się pełnienia ważnych funkcji społecznych.

Podczas sesji zapoznali się z zasadami prowadzenia obrad, funkcjonowaniem samorządu gminnego, poznali zakres działania komisji Rady Miejskiej w Staszowie, jak również podejmowali uchwały dotyczące wyboru prezydium i opiekuna młodzieżowej rady, a także uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów młodzieżowych radnych. W ramach swojej działalności przedstawiciele Młodzieżowej Rady aktywnie uczestniczyli w życiu państwowym, społecznym i kulturalnym poprzez udział w ważnych uroczystościach i akcjach na terenie naszego miasta.

Młodzież dała wyraz wyraz swojego szacunku dla polskiej historii, tradycji i kultury, włączając się w obchody Narodowego Święta Niepodległości, obchody dnia patrona - Jana Pawła II oraz uczestnictwo w Narodowym Czytaniu ,,Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Aby kultywować i pielęgnować pamięć o minionych pokoleniach, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie i samorządów uczniowskich uprzątnęli opuszczone nagrobki, znajdujące się na gminnych cmentarzach oraz zapalili znicze na grobach nieznanego żołnierza.

Podczas uroczystej gali z okazji dnia Edukacji Narodowej przedstawiciel młodych radnych złożył piękne podziękowania pedagogom za trud włożony w edukację wszystkich uczniów. Młodzieżowych radnych nie zabrakło również na Jarmarku Bożonarodzeniowym, podczas którego, wraz z władzami miasta i mieszkańcami gminy, ubierali choinkę na staszowskim rynku.

Udział w wyżej wymienionych działaniach został zaplanowany i omówiony podczas regularnych wewnętrznych spotkań młodzieży, odbywających się raz w miesiącu pod opieką opiekunów. Spotkania były również świetną okazją do opracowania planu pracy, dzielenia się pomysłami czy formułowania opinii na temat lokalnych spraw. To właśnie podczas jednego z nich powstała inicjatywa dotycząca utworzenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Staszów zakładki Młodzieżowej Rady Miejskiej, mającej na celu ułatwienie kontaktu ze społecznością lokalną i promocję wszystkich działań.

Podjęte działania nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy młodzieży z władzami Miasta i Gminy. Młodzi są nadzieją na przyszłość, a wsłuchiwanie się w ich głos na pewno przynosi wyłącznie korzyści dla rozwoju naszej małej ojczyzny.


Tekst i zdjęcia: Młodzieżowa Rada Miejska w Staszowie


30-12-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.