Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja dotycząca udzielenia dotacji dla Staszowskiej Grupy Motocyklowej


Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2022 roku.


Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2524), zmienionej Uchwałą nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2849), Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa, ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 28-200 Staszów złożyło wniosek o realizację zadania pod nazwą „Modernizacja lokalu należącego do SGM Staszów”.BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć30-11-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.