Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja: Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie

INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.


Tematem obrad będzie:


Analiza materiałów na sesję:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 – projekt nr 364/21,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 365/21.

2.Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
( - ) Zbigniew Wojciechowski

01-06-2021, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.