Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja: posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie

INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 13:45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem obrad sesji będzie:

Analiza materiałów na sesję:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

a) przyjęcia do realizacji zadań powierzonych przez miasto i gminę Oleśnica oraz gminę Rytwiany w zakresie opracowania dokumentacji strategicznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa – projekt nr 366/21.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości
( - ) Piotr Kasperkiewicz

01-06-2021, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.