Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Konsultacje Lokanej Strategii Rozwoju

Konsultacje LSR dotyczące zmian w katalogu beneficjentów w działaniu 1.1.2 „Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD”

Zgodnie z przedstawionym wnioskiem przez grupę członków LGD (więcej niż 10 %) na Walnym Zebraniu Członków LGD dotyczącym zwiększenia katalogu beneficjentów w działaniu 1.1.2 „Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD” Zarząd przedstawia projekt zaktualizowanej LSR.

Proponowane zmiany:

1. Zmiana opisu przedsięwzięcia 1.1.5 "Rozwój kompetencji osób/pracowników sektora finansowego"

2. Zmiana zapisów w załączniku nr 5 do LSR w opisie Planu Komunikacji i w tabeli "Metody komunikacji planowane do wykonania na różnych etapach wdrażania LSR.

W dniu 26.04.2017 r. Zarząd LGD „Białe Ługi” wszczyna procedurę aktualizacji LSR. Zaktualizowana wersja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) dostępna jest na stronie www.bialelugi.eu

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na formularzu załączonym poniżej i przesyłać na adres e-mail: biuro@bialelugi.pl

Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 12.05.2017 r.


Harmonogram zmian, formularz zgłaszania uwag oraz wszystkie dodatkowe informacje na stronie internetowej www.bialelugi.eu


01-06-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.