Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Koronawirus - Sars-COV-2. Ogłoszenia, komunikaty, ważne informacje


09.11.2020 - W trosce o bezpieczeństwo oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że dokonywanie wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (IV rata - termin płatności do 15 listopada 2020r.) może odbywać się w następujący sposób: (szczegóły na grafice)


28.10.2020 - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora


20.10.2020 - Ważne informacje dla seniorów


13.10.2020 - Przypominamy o najważniejszych zasadach w walce z koronawirusem


12.10.2020 - Komunikat dotyczący ograniczeń wejść interesantów do budynku Urzędu

Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu z dniem 12.10.2020 r.  zostały wprowadzone ograniczenia wejść interesantów do budynku Urzędu   Osoby będą mogły wejść tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W celu sprawnego załatwienia spraw w urzędzie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty z pracownikami urzędu.   Ponadto przy wejściu do Urzędu zmajduje się urna, do której mogą Państwo wrzucać podania, wnioski i inną dokumentację. Prosimy każdorazowo o dopisywanie na składanych dokumentach swojego numeru telefonu kontaktowego. Urna będzie opróżniana raz dziennie, co gwarantuje Państwu rozpoczęcie biegu sprawy w dniu jej dostarczenia i dotrzymania terminu zgodnie z KPA.


26.05.2020 - Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (do pobrania plik pdf.)


15.05.2020 - Komunikat PGKiM. Plac targowy otwarty w pełnym zakresie


13.05.2020 - Ważny komunikat dla przedsiębiorców. Istnieje możliwość umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej na rzecz gminy Staszów.


07.05.2020 - Przedsiębiorco. Skorzystaj z Tarczy antykryzysowej!

Informacje o rozwiązaniach - m.in. dla przedsiębiorców - przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej zawiera strona internetowa www.gov.pl/tarczaantykryzysowa (lub kliknij w grafikę, aby wejść)


06.05.2020 - W trosce o bezpieczeństwo oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że dokonywanie wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (II rata - termin płatności do 15 maja 2020r.) może odbywać się w następujący sposób: (szczegóły na grafice)


09.04.2020 - Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informacje ogólne
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wyjaśnienie pojęć
Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych1.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby

2. Postępowanie z odpadami.

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

• które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
• zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
• mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
• chorych na COVID-19

– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy
z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).
• wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
• osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
• worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
• po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
• osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
• worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
• przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
• odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji

• Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

• Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.


31.03.2020 - Zmiany w zasadach ochrony przed koronawirusem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (szczegóły po kliknięciu w obrazek)


27.03.2020 - Aplikacja "Kwarantanna domowa" (szczegóły po kliknięciu w obrazek)


24.03.2020 - Nowe zasady ochrony przed koronawirusem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Drodzy mieszkańcy, informujemy, że z dniem 25 marca, na terenie całego kraju wprowadzone zostają nowe zasady ochrony przed koronawirusem.

Szczegóły publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Zdrowia.


23.03.2020 - Komunikat OPS w Staszowie.


23.03.2020 - RCN-T w Podzamczu uruchamia laboratorium do badań próbek na obecność koronawirusa.

– W poniedziałek, 23 marca, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu koło Kielc rozpocznie pobieranie próbek do badań pod kątem obecności koronawirusa – poinformował podczas zorganizowanej w piątek online specjalnej konferencji prasowej Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Będzie to drugie w regionie laboratorium, pracujące dla potrzeb pacjentów z województwa świętokrzyskiego. Zarząd Województwa podejmuje działania, by praca RCN-T w tym zakresie mogła być finansowana ze środków Unii Europejskiej. Jak dodał Marek Bogusławski, sytuacja związana z pandemią koronawirusa w Polsce jest bardzo dynamiczna, dlatego jeszcze nie wiadomo, czy do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu będą trafiały próbki pobierane jedynie od mieszkańców województwa świętokrzyskiego, czy także z innych regionów kraju.

Finansowanie badań mają zapewnić środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Obecnie Zarząd Województwa pracuje nad jak najszybszym skierowaniem do świętokrzyskich szpitali, ale także do RCN-T, 33 milionów złotych na walkę z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą koronawirus.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.


20.03.2020 - Zamknięte do odwołania place zabaw i siłownie miejskie.


20.03.2020 - Instrukcja postępowania w miejscu kwarantanny domowej


20.03.2020 - Kwarantanna domowa. Kto, kiedy, jak?


19.03.2020 - Komunikat OPS w Staszowie. Dyżury telefoniczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, iż w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym pod numerem telefonu 15 864 32 63 będzie pełniony dyżur każdego dnia w godzinach od 7.30 do 19.00, począwszy od dnia 17 marca.


19.03.2020 - Komunikat Ministerstwa Klimatu. Odpady medyczne.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce Ministerstwo Klimatu informuje, że od 14 marca 2020 r. uruchamia infolinię na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych. Odpowiednie informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 36 92 817, (022) 797 876 619.


19.03.2020 - Komunikat PGNiG. Zamknięcie BOK.


Szanowni Państwo,
Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biur, informujemy, że od 14 marca 2020 r. do odwołania wszystkie Biura Obsługi Klienta BĘDĄ ZAMKNIĘTE.
Jednocześnie przypominamy, że większość spraw można załatwić za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK, które umożliwia m. in.:
- zawarcie nowej umowy gazowej,
- podanie odczytu stanu gazomierza oraz licznika energii elektrycznej,
- podgląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach,
- kontrolę bieżącego salda płatności obsługę płatności elektronicznych,
- wgląd w historię zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej,
- zmianę/uzupełnienie danych w obecnie posiadanej umowie,
- zmianę grupy taryfowej,
- przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty,
- kontakt na wybrany temat poprzez formularz,
- zawarcie umowy na usługi dodatkowe.

Do Państwa dyspozycji jest również Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które dostępne jest pod numerem 22 515 15 15*, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 19:00.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie www.pgnig.pl
Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.
*W przypadku problemów z dodzwonieniem się na infolinię prosimy o kontakt poprzez formularz znajdujący się na stronie ebok.pgnig.pl/kontakt lub e-mailowo: kontakt@pgnig.pl

Z poważaniem,
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.


19.03.2020 - Komunikat OPS dla odbywających kwarantannę domową


18.03.2020- Komunikat Ministerstwa Klimatu

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce Ministerstwo Klimatu informuje, że od 14 marca 2020 r. uruchamia infolinię na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Odpowiednie informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 36 92 817, (022) 797 876 619.


17.03.2020 - Ważny komunikat dotyczący przyjęć interesantów w UMiG w Staszowie.


16.03.2020 - Komunikat PKS. AKTUALIZACJA

Z powodu epidemii koronawirusa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie od dnia 15.03.2020 do 26.03.2020 (z możliwością
przedłużenia) zawiesza kursy na trasach:

Staszów - Warszawa przez Starachowice z godz 6.45
Warszawa - Staszów przez Starachowice z godz.15.15
Staszów - Warszawa przez Ostrowiec Św. z godz. 13.00
Warszawa - Staszów przez Ostrowiec Św.. z godz. 19.15
Staszów - Kraków z godz. 6.35 i 14.35
Kraków - Staszów z godz.13.00 i 19.00

Od 17.03.2020r. do 26.03.2020r.,(z możliwością przedłużenia) zawieszone zostają kursy:

Staszów - Ostrowiec Św. z godz. 8.30 i 10.00
Ostrowiec Św. - Staszów z godz.11.00 i 12.15
Staszów - Kielce prze Chmielnik z godz 9.00
Kielce - Staszów przez Chmielnik z godz 11.45
Staszów - Kielce przez Daleszyce z godz. 6.15 i 12.50
Kielce - Staszów przez Daleszyce z godz. 10.30 i 15.30


14.03.2020 - Komunikat PKS. Odwołane i zawieszone kursy autobusowe.


13.03.2020 - Ważna Informacja dotycząca załatwiania spraw w UMiG


13.03.2020 - Komunikat Wojewody Świętokrzyskiego


13.03.2020 - Koronawirus - profilaktyka. To trzeba wiedzieć.


12.03.2020 - Prośba Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - adres skrytki: ESP: /7uv0r0v2ae/skrytka


09-11-2020, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.