Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LI Sesja Rady Miejskiej W Staszowie

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 września 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 września 2021 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 – projekt nr 408/21,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 409/21,
c) powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 410/21,
d) wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej – projekt nr 411/21,
e) zmiany uchwały nr XXX/285/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 412/21.
5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

27-09-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.