Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


31 stycznia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość odbyła się LXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W trybie zdalnym obradowano nad dziesięcioma uchwałami.

Radni Rady Miejskiej w Staszowie wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035. Między innymi zwiększono dochody w dziale kultura fizyczna i sport w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie” w kwocie 323 600,00 złotych.

Podczas sesji gmina Staszów udzieliła pomocy finansowej powiatowi staszowskiemu w kwocie 140 000,00 złotych na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11-go Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicza w Staszowie” oraz 9623,00 złotych z przeznaczeniem na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec – Koniemłoty – Niziny, w miejscowości Koniemłoty.

Rada Miejska w Staszowie podjęła uchwałę w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 12 na terenie gminy Staszów. Ustalono dopłatę w wysokości brutto 4,00 złotych za 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie gminy Staszów. Dopłata ta dotyczy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla grupy taryfowej 5, 6, 7, 8, 9, 12, zatwierdzonej decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2021 roku. Dopłata, o której mowa, obowiązuje w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 maja 2022 roku. Radni Rady Miejskiej w Staszowie uchwalili uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Staszów.

Ponadto Radni głosowali w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2022 roku. Przedstawicielami zostali Wojciech Charyga oraz Mariusz Łazarz. Rada Miejska w Staszowie podjęła także uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania.


04-02-2022, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.