Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

28 kwietnia odbyła się LXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podczas obrad podjęli 13 uchwał. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Staszów zgromadzili się także wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlic „Jutrzenka” z terenu całej gminy.

Sesja rady miejskiej rozpoczęła się od przekazania przez burmistrza Leszka Kopcia oraz kierownika Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy „Jutrzenka” na ręce wychowawców świetlic z terenu gminy Staszów sprzętu elektronicznego, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „W rodzinie siła!”, współfinansowanego z UE ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Każda ze świetlic otrzymała po 2 laptopy oraz 2 zestawy klocków do programowania, zestaw do eksperymentów, 100 gier edukacyjnych, pomoce plastyczne i dekoracyjne, wytwornicę do baniek, tunel animacyjny, chustę animacyjną, szarfy szkolne, lina animacyjna, spodnie animacyjne, stolik oraz pufy do siedzenia, a także sprzęt i akcesoria sportowe i harcerskie – latarka, apteczka z wyposażeniem, busole, bransoletki survivalowe, hamak, kompas z lupą, saperka z pokrowcem, 10 karimat, 5 piłek do piłki nożnej, 4 piłki do koszykówki, 4 piłki do siatkówki, 10 piłek gumowych, 2 komplety rakietek tenisowych, hula – hop oraz stół do cymbergaja. Łączna wartość zakupionego dla „Jutrzenek” sprzętu to 133 639,90 złotych.

Podczas właściwej części sesji radni Rady Miejskiej w Staszowie wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035. Między innymi zwiększono dochody w dziale „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę dla osób prywatnych, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 92 720,00 zł.

Radni głosowali w sprawie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Gmina Staszów może zapewnić pomoc w zakresie tymczasowego zakwaterowania, zapewnienia wyżywienia oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów podstawowej potrzeby. Udzielono również upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jego wypłaty oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Radni Rady Miejskiej w Staszowie przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w gminie Staszów. Podczas sesji głosowano również za ustanowieniem pomników przyrody. Na terenie gminy Staszów ustanowiono siedemnaście nowych pomników przyrody – szesnaście drzew, znajdujących się w Staszowie, Poddębowcu, Woli Osowej, Kurozwękach oraz w Woli Wiśniowskiej, a także głaz narzutowy, znajdujący się w Parku Miejskim im. Górników Siarkowych.

Rada Rady Miejskiej w Staszowie zmieniła uchwałę Nr LXV/537/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów – zmiana polegała na korekcie daty. Ponadto Radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów. Umowa o świadczenie usług realizowana będzie na liniach komunikacyjnych: Staszów – Łukawica (przez Poddębowiec) oraz Staszów – Wólka Żabna – Staszów (przez Oględów).

Radni wyrazili również zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Staszowie przy ulicy Złotej, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 1667/3 o powierzchni 29 m2, przylegającej do działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4344, na rzecz właścicieli tej nieruchomości w celu poprawy warunków jej zagospodarowania. Poprzez głosowanie wyrażono również zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Dzierżawa na okres powyżej trzech lat dotyczy części gruntów położonych w Staszowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1221/12 oraz 1221/13 o łącznej powierzchni 187,5 m2, przylegających do działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1221/9, na rzecz właścicieli tej nieruchomości. Podczas sesji Radni zajmowali się określeniem sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Staszów w 2022 roku. Sezon kąpielowy na terenie naszej gminy wyznaczono od 25 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Określono również wykaz kąpielisk, który obejmuje Kąpielisko Ośrodek Wypoczynkowy „Wilga” w Golejowie, ul. 11-go Listopada 201, o długości linii brzegowej 100 metrów.12-05-2022, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.