Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

28 lipca, w czwartek, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyła się LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podjęli sześć uchwał.

Podczas sesji Radni Rady Miejskiej w Staszowie głosowali w sprawie udzielenia przez gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu. Gmina udziela pomocy rzeczowej, polegającej na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 757 w km 33+906 z drogą gminną dz. nr ewid. 417/61 oraz 417/1. Pomoc, o której mowa, wynosi 123 000,00 złotych.

Radni wprowadzili również zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035. Między innymi zwiększono dochody w dziale „oświata i wychowanie” w związku ze zwiększeniem środków ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 120 000,00 złotych. Dochody zostały zwiększone również w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w kwocie 130 297,89 złotych, w związku z refundacją środków z 2021 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku SOK”.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2022/2023. Będzie ona wynosić dla oleju napędowego 7,56 zł za 1 litr, dla benzyny 7,55 zł za 1 litr oraz dla gazu płynnego 3,25 zł za 1 litr. Radni Rady Miejskiej w Staszowie wyrazili zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów. Umowa będzie realizowana na liniach komunikacyjnych: Staszów – Golejów (Szpital) – Grzybów (Huta Szkła) oraz Staszów – Wiązownica-Kolonia (przez Smerdynę i Opalinę).

Rada Miejska wprowadziła również zmiany do uchwały nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów.


LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


03-08-2022, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.