Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

5 listopada 2018 roku odbyła się LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni miejscy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie podjęli cztery uchwały.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2018. Między innymi zwiększono wydatki budżetu w dziale „transport i łączność” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulic Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej” w kwocie 30 000,00 zł. Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone między innymi dzięki refundacji wydatków poniesionych na rozbudowę budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Mostkach, budynku Przedszkola nr 8 oraz projektu Comenius „Nowoczesny nauczyciel europejskiej szkoły”. Zmieniono również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029.

Radni głosowali także nad uchwałą w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Staszów. Zarządzono wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach na terenie Gminy Staszów oraz wybory zarządu osiedla i przewodniczącego osiedla w osiedlach na terenie miasta Staszów. Wybory należy przeprowadzić do 24 stycznia 2019 r. Uchwalono także statut Miasta i Gminy Staszów.


15-11-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.