Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 12.00 odbędzie się LXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 listopada 2022 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2037 – projekt nr 609/22,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 610/22,
c) powierzenia spółce SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie obowiązkowych zadań własnych Gminy w realizacji świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, celem budowy mieszkań w ramach sektora budownictwa społecznego i ich późniejszego wynajmu – projekt nr 619/22,
d) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów – projekt nr 611/22,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 612/22,
f) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców – projekt nr 621/22,
g) utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora + w Staszowie – projekt nr 616/22,
h) zmiany Uchwały nr LVII/569/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie – projekt nr 617/22,
i) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior + w Staszowie – projekt nr 618/22,
j) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości – projekt nr 620/22,
k) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Staszów – projekt nr 622/22,
l) przekazania wniosku według właściwości – projekt nr 613/22,
m) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 614/22,
n) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 615/22.
5. Wolne wnioski, w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 02.11.2022 r. do 25.11.2022 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

24-11-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.