Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXXV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej W Staszowie


O G Ł O S Z E N I E

W dniu 25 października 2022 roku o godz. 15.30 odbędzie się LXXV UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE,zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 października 2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) nadania imienia sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Staszowie – projekt nr 599/22.
5. Wolne wnioski, w tym:
- wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów;
- wystąpienie zaproszonych gości.
6. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz


20-10-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.