Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu w czwartek, 18 listopada, odbyła się LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podczas obrad podjęli dwie uchwały.

Podczas Sesji Radni wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035. Między innymi zwiększono dochody w dziale „oświata i wychowanie” w kwocie 50 000,00 złotych w związku z wprowadzeniem środków na projekt pn.: „Poznaj Polskę”, z czego 10 000,00 złotych stanowią środki własne Gminy, zaś 40 000,00 złotych to dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dochody zostały zwiększone również w dziale „dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w kwocie 6 656,59 złotych w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.24-11-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.