Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 15.00 odbędzie się LXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 listopada 2022 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2037 – projekt nr 623/22,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 624/22.
5. Zamknięcie sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

24-11-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.