Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków

na zdjęciu loga dotryczące projektów


W trzech placówkach przedszkolnych Gminy Staszów realizowany jest projekt pn.: „Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu wynosi 357 250,05 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 303 667,29 zł, a wkład własny w kwocie 53 582,76 zł.

W ramach realizacji projektu Gmina Staszów od 01.09.2015 r. utworzyła w Przedszkolu Nr 4 dodatkowy oddział dla dzieci w wieku 3 lat. Oddział został doposażony w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchenne oraz został wyremontowany. Prace remontowe polegały na malowaniu sali, szatni, remoncie łazienki dla dzieci i personelu. Ponadto w przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe z: logopedii, teatru, plastyki, muzyki, rytmiki, psychologii. W Przedszkolu Nr 8 w Staszowie realizowane są bezpłatnie specjalistyczne zajęcia prowadzone metodą pracy „Dar zabawy – Dary Froeblowskie”, na których dzieci korzystają ze specjalnie zakupionych pomocy dydaktycznych. Natomiast w Przedszkolu Nr 3 w Staszowie Zamiejscowy Oddział w Dobrej w ramach projektu został wydłużony czas pracy o 2 godziny, zakupiono także nowe pomoce dydaktyczne i zabawki. Obecnie z projektu korzysta 137 dzieci (w tym 54 dziewczynki i 83 chłopców), a do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudnionych jest 11 nauczycieli.

Koordynator Joanna Jarosz


na zdjęciu jedna z wyremontowanych sal w przedszkolu numer 4

w ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie sal

na zdjęciu meble zakupione w ramach realizacji projektu

w ramach projektu wyremontowano również sanitariaty

na zdjęciu wyremontowane korytarze przedszkolne


09-05-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.