Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Obowiązujące stawki i opłaty

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Staszów


Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie na terenie miasta Staszowa wynosi 13,00 zł od jednego mieszkańca.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi nieselektywnie na terenie miasta Staszowa wynosi: 26,00 zł od jednego mieszkańca.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie na terenie wiejskim Gminy Staszów z wynosi:

1) 10,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec
2) 20,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców
3) 30,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców
4) 40,00 zł miesięcznie , gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców
5) 45,00 zł miesięcznie , gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców
6) 50,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców
7) 55,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców
8) 60,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 mieszkańców
9) 65,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 9 mieszkańców
10) 70,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 10 mieszkańców.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi nieselektywnie na terenie wiejskim Gminy Staszów wynosi: 20,00 zł od jednego mieszkańca.


Szczegółowych informacji udziela :

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 15 864 83 22
Wpłaty z tytułu zagospodarowania odpadów należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Staszów: PKO Bank Polski 14 1020 2629 0000 9702 0402 3313.

Określoną w deklaracji opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania: gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Staszów lub przelewem na rachunek bankowy w terminach:

- za I kwartał ( styczeń, luty, marzec) do 15 marca b.r.

- za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 czerwca b.r.

- za III kwartał ( lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 września b.r.

- za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia b.r.


09-01-2020, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.