Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Obszar Strategicznej Interwencji „Dolina Wisły” – umowa podpisana

W dniu 18 listopada 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu została podpisana umowa z wykonawcą, Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa, na opracowanie dokumentu strategicznego „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030”.

Dokument ten będzie określał kierunek rozwoju OSI oraz zasady współpracy w ramach planowanej wspólnej realizacji przedsięwzięć. Na podstawie tego dokumentu samorządy będą mogły wnioskować o środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz wprowadzać w życie projekty partnerskie. Z ramienia gminy Staszów umowę podpisał burmistrz Leszek Kopeć przy kontrasygnacie skarbnika Henryki Skowron.

Celem współpracy samorządów jest rozwój regionu, pobudzenie gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców. OSI - Dolina Wisły obejmuje obszar dwudziestu gmin tj: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice oraz powiat sandomierski. Porozumienie o współpracy podpisano 16 października 2021 r.


22-11-2021, Barbara Skuza
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.