Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Staszowie

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 – projekt nr 364/21,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 365/21,

c) przyjęcia do realizacji zadań powierzonych przez miasto i gminę Oleśnica oraz gminę Rytwiany w zakresie opracowania dokumentacji strategicznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa – projekt nr 366/21.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

01-06-2021, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.