Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 9 kwietnia


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 kwietnia 2020 roku o godz. 12:00 w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Staszów w 2020 roku – projekt nr 228/20.
2. Sprawy rożne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
( - ) Zdzisław Brzyszcz


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 kwietnia 2020 roku o godz. 12:00 w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku przez Gminę Staszów – projekt nr 225/20,
b) udzielenia przez gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 229/20,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 226/20,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 227/20.
2. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Dominik Rożek


01-06-2021, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.