Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 18 grudnia 2019

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 grudnia 2019 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie.


Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie - godz. 10.00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 203/19,
b) dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 204/19,
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 - 2031 – projekt nr 202/19,
d) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 201/19,
e) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 206/19,
f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – projekt nr 209/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
(-) Stanisław Altenberg


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie - godz. 12.30

Tematem posiedzenia będzie:
Analiza materiałów na sesję:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 203/19,
b) dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 204/19,
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 - 2031 – projekt nr 202/19,
d) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 201/19.
e) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 206/19,
2.Informacja dotycząca umorzenia podatków od nieruchomości (punkt z planu pracy Komisji).
3.Informacja dotycząca regulacji gruntów przekazanych pod obwodnicę Staszowa po zmianie jej przebiegu (punkt z planu pracy Komisji).
4. Informacja dotycząca promocji Miasta i Gminy Staszów (punkt z planu pracy Komisji).
5. Analiza podatków od środków transportowych oraz wypracowanie planu wprowadzenia innego opodatkowania dla producentów produktów regionalnych (podatek regionalny) - (punkt z planu pracy Komisji).
6. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
( - ) Piotr Kasperkiewicz
13-12-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.