Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 września 2020 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala 10A) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie.


Tematem posiedzenia będzie:


1. Kontrola rozliczenia z udzielonych dotacji za 2019 rok Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury (punkt z planu pracy Komisji).
2. Kontrola gospodarki finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie (punkt z planu pracy Komisji).
3. Pozyskiwanie i wydatkowanie środków zewnętrznych (punkt z planu pracy Komisji).
4. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
(-) Wojciech Charyga


30-09-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.