Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych


OGŁOSZENIE

Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowiska lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktycznospołecznych.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 października 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.


BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć


04-10-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.