Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: VI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

W dniu 20 lutego 2019 roku (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się VI Sesja Rady MiejskiejW Staszowie.

Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 stycznia 2019 r.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 56/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 57/19,
c) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 51/19,
d) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19,
e) wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 49/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 53/19,
g) ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów – projekt nr 55/19,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 50/19,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 48/19,
j) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2019 rok – projekt nr 54/19.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 15.01.2019 r. do 15.02.2019 r. i realizacji interpelacji radnych zgłoszonych na sesji w dniu 17.01.2019 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

(-) Ireneusz Kwiecjasz

15-02-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.