Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: XLIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W dniu 2 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

Otwarcie sesji.

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 września 2017 roku.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu – projekt nr 443/17,

b) dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 440/17,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 441/17,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 442/17,

e) zmiany Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 437/17,

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie – projekt nr 444/17,

g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie – projekt nr 445/17,

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie – projekt nr 446/17,

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Mostkach – 447/17,

j) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie – projekt nr 448/17,

k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wiązownicy Dużej – projekt nr 449/17,

l) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Smerdynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Smerdynie – projekt nr 450/17,

m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniemłotach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Koniemłotach – projekt nr 451/17,

n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Kurozwękach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Kurozwękach – projekt nr 452/17,

o) rozpatrzenia skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie – projekt nr 438/17,

p) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 439/17.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok;

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok;

- informacja z realizacji interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 31 sierpnia 2017 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

(-) Dominik Rożek


27-09-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.