Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE


W dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 05.06.2020 r.
4. Raport o stanie Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok.
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania - projekt nr 252/20.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok:
- omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok;
- dyskusja
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,
b) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok - projekt nr 254/20,
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok – projekt nr 255/20.
7. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 28.05.2020 r. do 24.06.2020r.
8. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

19-06-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.