Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OSP Kurozwęki z nowym wozem strażackim

Strażacy ochotnicy z Kurozwęk mają nowy samochód ratowniczo-gaśniczy – IVECO Daily 4x2 z częściowym wyposażeniem . Uroczyste przekazanie odbyło się w sobotę, 7 maja.

Uroczystość odbyła się przed budynkiem remizy w Kurozwękach. Rozpoczęto ją od przemarszu pocztów sztandarowych jednostek OSP, następnie odegrano Hymn Państwowy i wciągnięto flagę na maszt. Po złożeniu raportu dowódcy prezes jednostki, Marcin Kluszczyński, powitał zebranych. Następnie odbyła się Msza Święta, której przewodniczył proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Augustyna w Kurozwękach, ks. Andrzej Bąk. Homilię wygłosił ks. dr prałat Wiesław Taraska – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, pochodzący z Kurozwęk. We Mszy Świętej uczestniczył również wikariusz tutejszej parafii, ks. Janusz Dudek.

Po zakończeniu części liturgicznej zebranym przybliżono historię powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurozwękach. Rys historyczny OSP przedstawił druh Janusz Wąsala. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie oraz poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Chrzestnymi zostali Anna Gozdek – sołtys Kurozwęk oraz Michał Popiel de Boisgelin – właściciel Pałacu w Kurozwękach. Samochód otrzymał imiona Paweł Marcin. Uroczystość w Kurozwękach była również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla druhów z OSP Kurozwęki. W końcowej części uroczystości zebrani goście złożyli życzenia wszystkim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurozwękach. Burmistrz Leszek Kopeć nie krył zadowolenia z nowej inwestycji w OSP Kurozwęki: - Dzięki nowoczesnemu samochodowi, którym teraz możecie się poruszać, będziecie na miejscu wypadków pojawiać się dużo szybciej oraz działać o wiele sprawniej, a to wszystko przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

- Ochotnicze Straże Pożarne odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wśród społeczeństwa – podkreślał burmistrz Leszek Kopeć. - Cieszę się, że mogliśmy jako gmina przyczynić się do spełnienia marzeń druhów z Kurozwęk i dzięki ich aktywności i zaangażowaniu mogą teraz nieść pomoc nowym samochodem ratownictwa technicznego. Jestem przekonany, że nowy samochód będzie Wam dobrze służył i nie zawiedzie Was w prowadzonych akcjach bojowych – dodał włodarz. Burmistrz Leszek Kopeć podziękował również druhom za codzienną realizację zadań, za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków strażaka.

W uroczystości udział wzięli między innymi Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów, dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza, Paweł Krakowiak – radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Tomasz Klimek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie, st. bryg. Grzegorz Rajca – zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Rafał Gajewicz – Komendant Powiatowy PSP w Staszowie, Józef Żółciak – starosta staszowski, Leszek Guzal – wicestarosta staszowski, kom. Tomasz Siuda – zastępca naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie, a także dyrektorzy i prezesi spółek z terenu gminy Staszów, sołtysi, przedsiębiorcy i mieszkańcy Kurozwęk.

Nowy samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą posiada zbiornik środka gaśniczego. Strażacy do dyspozycji mają pełny zestaw nowoczesnych urządzeń, między innymi motopompę, piły, sprzęt burzący, a także wyciągarkę, maszt oświetleniowy, szybkie natarcie oraz inny sprzęt ratunkowy. Zakupiony sprzęt znacznie podnosi stan gotowości bojowej jednostki i poprawia bezpieczeństwo na terenie gminy Staszów.

Całkowity koszt zakupu nowego samochodu to kwota 371 460,00 złotych, z czego środki własne jednostki OSP wynoszą 18 354,31 zł. Gmina Staszów na zakup nowoczesnego wozu strażackiego dla OSP Kurozwęki przeznaczyła 177 105,69 złotych. Kupno pojazdu było możliwe również dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 150 000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, które przeznaczyło na ten cel 20 000,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie w kwocie 6 000 zł.10-05-2022, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.