Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja dotycząca przyznania dotacji z budżetu gminy Staszów


Informacja dotycząca przyznania dotacji z budżetu gminy Staszów podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na
inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania kontroli wykonywania zleconego
zadania w 2023 roku.

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2524), zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012 r.(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2849),
przyznano dotacje dla:

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania Kwota przyznanej
dotacji w zł.
1.

Polski Związek
Działkowców - Rodzinny
Ogród Działkowy im. Jana
Kilińskiego w Staszowie

„Modernizacja infrastruktury –
dofinansowanie do remontu ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kilińskiego w Staszowie ”.
6 000,00
2. Polski Związek
Działkowców - Rodzinny
Ogród Działkowy „Relaks”
w Staszowie
„Modernizacja infrastruktury na terenie ROD „Relaks” w Staszowie ”. 4 000,00
3. Polski Związek
Działkowców - Rodzinny
Ogród Działkowy im.„Golejów”
w Staszowie
„Modernizacja infrastruktury – remont
Domu Działkowca ROD im. „Golejów” w Staszowie”
6 000,00

BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


08-12-2023, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.