Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: oferta Hufca ZHP w Staszowie

Hufiec ZHP z siedzibą przy ul. Wysokiej 39 w Staszowie, złożył ofertę z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.

Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych - Obóz harcerski w msc. Dąbki 2019.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Hufiec ZHP w Staszowie przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lipca 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Burmistrz

/-/ mgr Leszek Kopeć


02-07-2019, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.