Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Oferta Stowarzyszenia ReKultura


Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury ReKultura z siedzibą przy ul. 11 Listopada 66 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: kultury fizycznej pn. Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów-IV Golejowska DYCHA.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury ReKultura przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 września 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć


17-09-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.