Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Przyjaciół „Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów złożyło ofertę z zakresu: Kultura i sztuka pn.

„Rozwój kultury i sztuki – udział w festiwalu tanecznym”


Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.


Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 sierpnia 2018 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Burmistrz
(-) mgr Leszek Kopeć

07-08-2018, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.