Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych

Informacja
o sprostowaniu omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia 11.12.2023 r.
znak sprawy: EKIS.526.31.BK.2021.VIW ogłoszeniu podano informację, że wnioskodawcą złożonej oferty jest Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej, a powinno być Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej.


BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Tradycje Bożonarodzeniowe u Kołłątajów.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 grudnia 2023 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć

W załączeniu:
1. oferta,
2. formularz uwag.19-12-2023, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.