Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów 2015-2025


Urząd Miasta i Gminy w Staszowie opracował „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025", w której określono zasoby i potencjały Miasta i Gminy, a także kierunki dalszego rozwoju. Opracowanie tego dokumentu stanowi formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Budowę strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów poprzedzono licznymi konsultacjami społecznymi, adresowanymi do mieszkańców miasta i gminy, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych a także przedstawicieli lokalnego biznesu. Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem było sformułowanie zadań do realizacji, najbliższych oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego Miasta i Gminy.


Pliki do pobrania:


dokument strategii rozwoju miasta i gminy staszów na lata od 2015 do 2025

UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 - 2025
w załączeniu:10-02-2023, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.