Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

OGŁOSZENIE: Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Sielcu złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – W zdrowym ciele zdrowy duch

Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Sielcu z siedzibą Sielec 37, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – W zdrowym ciele zdrowy duch.
08.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, z siedzibą w Czajkowie Północnym 75, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Warsztaty Zdrowotne Bożonarodzeniowe.
29.11.2023
Czytaj więcej

Informacja dotycząca złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Staszów

Informacja dotycząca złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Staszów podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niżokreślone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania kontroli wykonywania zleconego zadania w 2023 roku.
29.11.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów - Promowanie rozwoju sportowego w gminie Staszów.
24.11.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów - Wspieranie postępu w dziedzinie sportu w gminie Staszów oraz promowanie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród miejscowej społeczności.
24.11.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Sigma Staszów złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Otwarty Mikołajkowy Turniej Siatkówki.
14.11.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie „Aktywna Kraina” złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Wspieranie rozwoju sportu i rozwoju aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów

Stowarzyszenie „Aktywna Kraina” z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Mikołajkowy turniej w piłkę nożną
03.11.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa

Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej, z siedzibą w Wiśniowej 114, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa.
31.10.2023
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 249/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
30.10.2023
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE z dnia 27.10.2023 r. - terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, Koła Łowieckiego „Szarak”

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych , Koła Łowieckiego „ Szarak” z siedzibą w Bogorii, w sezonie łowieckim 2023/2024.
27.10.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie „Morsy Staszów” złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie „Morsy Staszów” ul. Kołłątaja 1, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Mikołajkowe zmagania Morsów Staszów.
26.10.2023
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 246/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
25.10.2023
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE z dnia 20.10.2023 r. - terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych , Koła Łowieckiego „Cietrzew”

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych , Koła Łowieckiego „Cietrzew” z siedzibą w Osieku , w sezonie łowieckim 2023/2024.
24.10.2023
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE z dnia 17.10.2023 r. - terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, Koła Łowieckiego „Bór ”

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych , Koła Łowieckiego „ Bór ” z siedzibą w Rytwianach , w sezonie łowieckim 2023/2024.
18.10.2023
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE z dnia 11.10.2023 r. - terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych , Koła Łowieckiego „ Knieja”

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych , Koła Łowieckiego „ Knieja” z siedzibą w Sichowie, w sezonie łowieckim 2023/2024.
13.10.2023
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE z dnia 03.10.2023 r. - terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych , Koła Łowieckiego „Jeleń ”

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych , Koła Łowieckiego „ Jeleń ” z siedzibą w Kielcach, w sezonie łowieckim 2023/2024.
04.10.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów.
25.09.2023
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21.09.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań na bażanty, Koła Łowieckiego „Knieja” z siedzibą w Sichowie, w sezonie łowieckim 2023/2024.
22.09.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Fundacja VIVE Serce Dzieciom złożyła ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Fundacja VIVE Serce Dzieciom z siedzibą przy ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Dobre wsparcie – jak radzić sobie ze stresem.
19.09.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Sigma Staszów złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Event na otwarcie pumptracka i miasteczka ruchu drogowego. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
18.09.2023
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 192/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23 sierpnia 2023 roku

w sprawie wyboru ofert w ramach drugiego otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.
28.08.2023
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE z dnia 17.08.2023 r. - terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „ODYNIEC”

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „ODYNIEC” z siedzibą w Kielcach , w sezonie łowieckim 2023/2024.
23.08.2023
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE z dnia 28.07.2023 r. - terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań na kaczki i gołębie grzywacze Koła Łowieckiego "Knieja"

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań na kaczki i gołębie grzywacze przez członków Koła Łowieckiego "Knieja" siedzibą w Sichowie, w sezonie łowieckim 2023 r.
31.07.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Sigma Staszów złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- 7x Sport –Aktywny Staszów 2023.
27.07.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Sigma Staszów złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Rodzinny Rajd Rowerowy – „Duża Pętla Staszowska”.
27.07.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 90, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rajd rowerowy Tour de Kologne.
17.07.2023
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 lipca 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonychw „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
12.07.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów

Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Wiśniowej 114, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów.
10.07.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej z siedzibą w Staszowie ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Organizacja akcji propagującej badania profilaktyczne piersi przeprowadzona w „Dniu Chleba”.
10.07.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów- Udział w World &European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION.
28.06.2023
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.