Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie Nr 1/PR/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie

Zarządzenie Nr 1/PR/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie odbycia sesji Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późń. zm.¹) zarządzam, co następuje:

§ 1
Zarządzam, że sesja Nr XXIII Rady Miejskiej w Staszowie, wyznaczona na dzień 9 kwietnia 2020 roku odbędzie się w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
( - ) Ireneusz Kwiecjasz

03-04-2020, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.