Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2019 roku

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów na zadanie: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. 1)), art. 27 ust.1, art. 28 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm. 2)) oraz § 7 ust.1 Uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r., Nr 68, poz. 773) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1.2.Przyznaje dotacje celowe na wykonanie zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w ramach realizacji uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku do wykonania w 2019 roku przez kluby sportowe. Dotacje, o których mowa w ust. 1 przyznaje się po dokonanym rozstrzygnięciu otwartego konkursu złożonych wniosków na wsparcie wykonania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2019 r. na podstawie opinii komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28 stycznia 2019 roku.

04-02-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.