Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 maja 2019


Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok w zakresie:

1) Turystyki i krajoznawstwa;
2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Współpraca Gminy Staszów z organizacjami oraz podmiotami będzie polegała na współpracy finansowej w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji celowej na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania.


24-05-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.